CIW 4 2002-07 Introductietraject ABM stoffen en preparaten

In mei 2000 heeft de CIW de Algemene Beoordelingsmethodiek Stoffen en Preparaten (ABM) vastgesteld. Deze ABM omvat een methodiek om de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten (die door bedrijven gebruikt worden en geloosd worden op het oppervlaktewater) eenduidig vast te (laten) stellen. Daarnaast bevat de ABM een procedure om ervoor te zorgen dat informatie over stoffen en preparaten via de gebruiker bij de waterbeheerder komt. De ABM is ontwikkeld door de CIW en is een belangrijk hulpmiddel voor de Wvo-vergunningverlening en handhaving.