CIW 4 1988-01 Afvalwaterproblematiek houtreinigingsbedrijven

Met het afvalwater van houtreinigingsbedrijven worden niet-zuurstofbindende en toxische stoffen direkt of indirekt naar het oppervlaktewater afgevoerd. Voor de reiniging van hout, dat wil zeggen het verwijderen van oude verflagen, wordt natronloog of methyleenchloride toegepast. Bij loogbedrijven gaat het om de emissie van zware metalen, met name zink en lood. Methyleenchloridebedrijven lozen naast genoemde zware metalen ook methyleenchloride. De emissie van deze verontreinigende stoffen moet als ongewenst worden beschouwd. Met name lokaal kunnen zich problemen voordoen, in het bijzonder ten aanzien van de kwaliteit van zuiveringsslib.