CIW 4 1985-08 Afvalwater champignonbedrijven

Bij de teelt van champignons worden bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt. Door een CUWVO-werkgroep is nader geïnventariseerd in welke hoeveelheden deze stoffen in het milieu worden gebracht en welke mogelijkheden van sanering aanwezig zijn. Vooral vanwege het schadelijke karakter van deze stoffen - zij behoren tot de zogenaamde potentiële zwarte lijststoffen - ligt accent van het onderzoek op de mogelijkheden an sanering.