CIW 4 2004-02 Invloed van koelwatertemperatuur op vermogen en rendement

In het kader van de studie 'Koelwaternormen nieuwe stijl' van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) is voorgesteld om het koelwater in bepaalde situaties op hogere temperaturen te lozen en ervoor te zorgen dat het warme koelwater aan het oppervlak van de rivier teruggevoerd wordt zonder te veel menging. Het gevolg hiervan is dat de warmte opgeslagen in het koelwater sneller aan de mgevingslucht wordt afgestaan. Een hogere lozingstemperatuur wordt bereikt door de hoeveelheid koelwater te reduceren.