CIW 3 2002-09 Veilig zwemmen, cyanobacterien in zwemwater

Dit protocol is opgesteld door de Cyanobacteriën-werkgroep, waarin o.a. IPO, NIOO, RIVM, RIZA, STOWA, UvA en enkele waterschappen zijn vertegenwoordigd. Het betreft hier een verbeterde versie van het protocol dat in 2000 is verschenen en dat is opgenomen in de door de CIW uitgebrachte Leidraad monitoring (maart 2001). Het doel van het gewijzigde protocol is om in Nederland op uniforme wijze om te gaan met mogelijke problemen met cyanobacteriën en hun toxines.