CIW 1 1998-08 Schadelijkheid versus maatstaf

Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de heffing op zware metalen is naar aanleiding van vragen aan de Tweede Kamer toegezegd te zullen onderzoeken of een nauwe afstemming van de maatstaf van de heffing op de schadelijkheid van de desbetreffende stoffen kan worden gerealiseerd. Voor het uitvoeren van dit onderzoek heeft de CIW III op 20 juni 1997 de subwerkgroep Schadelijkheid versus maatstaf ingesteld.

Aan de subwerkgroep werd in de taakopdracht meegegeven dat de relatieve schadelijkheid van de onderscheiden parameters voor het watersysteem en de kosten die met het onschadelijk maken of verwijderen van de parameters samen hangen, een rol kunnen spelen. Verder diende de te ontwikkelen maatstaf indien mogelijk tevens geschikt te zijn voor in de heffing op te nemen nieuwe parameters.