CIW 4 1993-04 Afvalwaterproblematiek van de farmaceutische industrie

In de farmaceutische industrie wordt vrijwel uitsluitend batch-gewijs geproduceerd. De apparatuur die hierbij wordt gebruikt kan voor het uitvoeren van één produktieproces geoptimaliseerd zijn of geschikt zijn voor het uitvoeren van verschillende produktieprocessen, zogenaamde multi-purpose apparatuur.