CIW 4 1996-06 Afvalwaterproblematiek van witloftrekkerijen

In het rapport wordt een overzicht gegeven van de afvalwaterproblematiek van witloftrekkerijen. Op deze bedrijven vindt de teelt van witlof op hydrocultuur plaats. De bedrijven lozen (een deel van) hun afvalwater nu nog veelal onbehandeld op oppervlaktewater. Uit onderzoek is gebleken dat de lozing van afvalwater in beginsel kan worden voorkomen door het water te hergebruiken

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.