CIW 4 1987-02 Afvalwaterproblematiek fotografische industrie

Onder de fotografische bedrijfstak wordt in dit rapport verstaan al die bedrijven die als hoofd- of ondersteunende aktiviteit zich met de fotografie bezig houden. De "bedrijfstak" omvat ca. 13.000 bedrijven en instellingen; slechts een klein deel ervan (ca. 1 .000) houden zich uitsluitend met fotografische aktiviteiten bezig! Bij het produktieproces komt de bulk van de emissie vrij via een beperkt aantal stoffen: de ontwikkel- en fixeerstoffen. Ten gevolge van fotografische aktiviteiten (inclusief de niet bedrijfsmatige aktiviteiten) komt naar schatting 10 ton zilver via het afvalwater vrij. Uitgaande hiervan is een schatting gemaakt voor de emissie van de meest voorkomende ontwikkel- en fixeerstoffen.