CIW 4 1997-06 Afvalwaterproblematiek bij oppervlaktebehandeling materialen

Dit rapport is een herziene versie van de eerder in CIW/CUWVO-verband uitgebrachte rapportages uit 1981 en 1987. Aanleiding voor het uitbrengen van dit rapport is een noodzakelijk actualisatie in verband met internationale afspraken met betrekking tot de metaalverwerkende en elektrotechnische industrie.