Handboek waterbeheer

Het doel van het Handboek Water is voor de praktijk inzichtelijk maken wat de voor het waterbeheer wet- en regelgeving inhoudt. Onder waterbeheer verstaan we hier ook afvalwater. Dat houdt in dat we hier niet alleen uitleggen welke wetgeving men waarvoor moet gebruiken. Ook de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers lichten we toe. Het handboek water is voortdurend in ontwikkeling.