Lozen van oliehoudend afvalwater

Dit zijn activiteiten waarbij oliehoudend afvalwater ontstaat. Denk daarbij aan activiteiten met motoren, motorvoertuigen- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten.