Behandeling van stedelijk afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)


Bij deze activiteit in het Activiteitenbesluit gaat het om communale RWZI's. Bedrijfsafvalwaterzuiveringen vallen niet onder deze activiteit. Dit is af te leiden uit de definitie van zuiveringtechnisch werk in de Waterwet.