Handboek Water

Het Handboek Water is in het Nationaal Waterplan (NWP) aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer", in de praktijk kortweg ‘Handboek Water' genoemd. Het Ministerie van I&W is initatiefnemer om de bekendheid van de wetgeving te vergroten en de rolverdeling, verantwoordelijkheden en de werking van het instrumentarium toe te lichten.

Doel Handboek Water:

Het voor de praktijk van het waterbeheer inzichtelijk maken van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, op een dusdanige wijze dat altijd gesproken kan worden van een betrouwbare en geactualiseerde informatiebron voor overheden en andere gebruikers. Het handboek maakt onderscheid in drie categorieën die elk afzonderlijk of in onderlinge samenhang zijn te raadplegen:

Het handboek water is voortdurend in ontwikkeling. Regelmatig worden er stukken aan toegevoegd. Onder wetgeving vindt u een toelichting op de Waterwet, naast andere wetten die bepalingen kennen over het waterbeheer, het afvalwaterbeheer hieronder begrepen.