Vergisten afvalwater

Vergisten is een methode om organisch materiaal te verkleinen. Bij het vergisten ontstaat afvalgas wat gebruikt kan worden voor energieopwekking.

Organisch materiaal kan worden vergist, zoals het zuiveringsslib uit de biologische afvalwaterzuivering. In de vergistingsinstallatie wordt organisch materiaal omgezet in methaan, biogas. Als de biomassa is omgezet in biogas blijft er over, het digestaat. Dit digestaat bestaat uit resten kunststoffen, vezels en metalen. Er kan nog een deel organisch materiaal aanwezig zijn. Het digestaat is een droog, korrelig materiaal.

Met het biogas kan energie teruggewonnen worden door verbranding in een gasmotor. Een vergistingsinstallatie is een installatie onder verhoogde druk. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen nodig, vanuit het Warenwetbesluit drukapparatuur. Dit besluit is rechtstreeks werkend. Dit betekent dat er geen voorwaarden worden opgenomen in de omgevingsvergunning milieu.

Decontamineren Digestaat

Aandachtspunt bij zorginstellingen is, dat het te vergisten materiaal meer ziekteverwekkers kan bevatten. De kans op ziektekiemen is hoger als het organische materiaal wat toegevoerd wordt ook bestaat uit vermalen specifiek ziekenhuisafval (SZA)l. In het digestaat kunnen ook de ziektekiemen achterblijven. Daardoor moet het digestaat ontsmet worden, dit heet decontaminatie. De decontaminatie wordt uitgevoerd door de verblijftijd in de vergistingsinstallatie te verlengen en het digestaat extra te verhitten.

digestaat pharmafilter