NEN-EN 1825-1 en -2; achtergrond berekening en onderhoud vetafscheiders

De Nederlandse wetgeving schrijft vetafscheiders voor die voldoen aan de NEN-EN 1825-1 en 2. Deze norm gaat alleen over vetafscheiding met fysische scheiding als werkingsprincipe. Deze norm bevat geen andere methoden zoals biologische behandeling (met bacteriën of enzymen). Ook methoden waarvoor externe energie nodig is voor behandelen van vet afvalwater staan niet in deze norm.

Inhoud

Alleen Bedrijfsmatige grootte

De NEN beschrijft vetafscheiders voor bedrijfsmatig gebruik. Het gaat om installaties met een nominale grootte groter dan 2.

Afscheiders voor huishoudelijk gebruik vallen buiten deze norm. Deze installaties hebben een nominale grootte kleiner dan 1. Daardoor hoeven deze installaties geen CE-markering te hebben.

In heel Europa gelijk

Sinds 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte vetafscheiders:

 • voldoen aan NEN-EN 1825-1 en -2
 • een CE-markering hebben. Dit om een goede werking van vetafscheiders te garanderen.
 • De norm heeft betrekking op onder meer:
  • het ontwerp (waaronder de dimensionering)
  • het onderhoud van de afscheiders

De NEN-EN 1825 is de Nederlandse vertaling van de Europese norm EN 1825. Men mag ook afscheiders uit Europese landen die voldoen aan de EN 1825 toepassen. Bijvoorbeeld de Duitse norm DIN-EN 1825-1 en DIN-EN 1825-2. Dit zijn de Duitse versies van de EN 1825-1 en EN 1825-2.

Eerdere norm

Van 1990 tot 2006 moesten vetafscheiders voldoen aan de NEN 7087. Het verschil tussen NEN-EN 1825-1 en -2 en NEN 7087 zit in de berekeningsmethode van de benodigde inhoud van de vetafscheider.

CE-markering

Als een vetafscheider valt onder de werking van de NEN-EN 1825-1 moet deze een CE-markering hebben.

Bepalen van de benodigde vetafscheider

Men kan de benodigde grootte (nominale afmeting of NS) van de vetafscheider berekenen. Hiervoor staan in Annex A van NEN-EN 1825-2 vier mogelijke methoden:

 1. meting van het debiet
 2. berekening op basis van de aanwezige keukenapparatuur
 3. berekening op basis van het soort keuken of soort vleesverwerking
 4. een op maat berekende inhoud van de vetscheider. Het bevoegd gezag moet deze berekening nog wel accepteren.

De mogelijkheden voor het bepalen van NS van een vetafscheider in tabelvorm:

Bepalen NOMINALE AFMETING (NS)
Nominale Size: Vaststellen door:
Kleiner dan 2 meting van het debiet
Groter of gelijk aan 2 berekening of meting van het debiet

Voor de berekeningen onder 2 en 3 vindt u op onze site een rekenhulp. De toepassing van de berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur heeft de voorkeur. Het bevoegd gezag kan de gehanteerde berekeningsmethode opvragen.

Meting van het debiet

Het bepalen van de benodigde inhoud van afscheiders kan ook door meting van het debiet. Dit staat beschreven in de NEN-EN 1825-1 paragraaf 8.5.1. Voor afscheiders met een nominale afmeting (NS) kleiner dan 2 is dit de enige methode.

Op maat berekende inhoud

Soms is er eigenlijk een grotere afscheider nodig dan bij hetzelfde debiet van andere processen. Bijvoorbeeld omdat de temperatuur van het afvalwater nog te hoog is. Maar ook voor bijvoorbeeld bij een activiteit als vleesverwerking.

Voor dit soort afvalwater bevat NENEN 1825-2 speciale methodes om te bepalen hoe groot de afscheider moet zijn. De leverancier van de afscheider moet de gemaakte berekening of beoordeling wel duidelijk vastleggen. Het is belangrijk dat deze berekening binnen de inrichting wordt bewaard. Dit is nodig om bij wijzigingen in de bedrijfsvoering nog te kunnen beoordelen of de afscheider nog steeds voldoet.

Onderhoud

In NEN-EN 1825 deel 2 staat dat de afscheider minstens één keer per maand moet worden:

 • geïnspecteerd
 • geleegd en
 • schoongemaakt

Vuistregel voor onderhoud

Als vuistregel gebruikt men  onderstaande waarden als indicatie dat er onderhoud nodig is.

 • maximale vulling van de slibopvangruimte van 50%
 • maximale vulling van de vetopslagruimte (tussen de schotten) van 80%

De 80% vulling van de vetopslag komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm.

Het onderhoud kan men registreren in een logboek. Daar zijn geen voorschriften voor.

Afwijken van de onderhoudsfrequentie

Het is belangrijk om te weten dat de leverancier in de gebruiksvoorschriften andere onderhoudsfrequenties kan vaststellen. Dit kan het geval zijn als de grote van de vetafscheider speciaal is afgestemd op de bedrijfsvoering.

Voor de gebruiker is het dan belangrijk dat deze andere onderhoudsfrequenties via maatwerk worden vastgelegd.