Lozen vanuit recreatie- en sport

Bij recreatie- en sport kent men een aantal activiteiten, waarbij lozen van belang is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • onderhoud van pleziervaartuigen
  • afleveren van brandstoffen aan pleziervaartuigen
  • bieden van aanlegplaatsen.

Ook het onderhoud van terreinen en de horeca kennen lozingsvoorschriften.