Zuiveren afvalwater

In het algemeen wordt geen afvalwaterzuivering bij een zorginstelling toegepast. Er zijn geen speciale lozingsnormen voor huishoudelijk afvalwater van zorginstellingen. Wanneer er wel een afvalwaterzuivering wordt toegepast dan is deze ook gericht op verwijdering van medicijnen. Bij deze kleinschalige zuiveringssystemen kan de zuivering heel specifiek worden gemaakt.

In Nederland is het niet gebruikelijk dat huishoudelijk afvalwater zelf wordt gezuiverd, er is een uitgebreid stelsel van riolering en rioolwaterzuiveringen. Zelf zuiveren van huishoudelijk afvalwater heeft ook consequenties voor de afvalwaterketen.

Er zijn projecten bij zorginstellingen waar gekeken wordt naar de zuivering van het afvalwater. In Sneek loopt een proefproject met het testen van diverse afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ze worden met elkaar vergeleken.

De afvalwaterstroom ondergaat meestal eerst een biologische zuivering. Daarna een aantal chemisch en of fysische zuiveringsstappen. Deze zuiveringsstappen richten zich op het verwijderen van medicijnresten.

Chemisch fysische zuiveringstappen zijn:

  • membraanfiltratie
  • ozonbehandeling
  • actief koolfilter
  • ionenwisselaars