Werken in of nabij een watersysteem

De aanleg en het wijzigen van waterstaatswerken op initiatief van de waterbeheerder vindt plaats aan de hand van een projectplan. Hierin wordt een beschrijving gegeven van het werk en de wijze waarop het aanleggen of wijzigen zal worden uitgevoerd. Als een ander dan de waterbeheerder het initiatief heeft is vooral de watervergunning bepalend.