Overzicht van lozingsactiviteiten en relevante regelgeving

In de tabel staan activiteiten met de mogelijke afvalwaterstromen. Per besluit is vervolgens aangegeven welke artikelen van toepassing zijn. Ook staat aangegeven bij welke activiteiten een watervergunning is vereist. Een watervergunning is nodig als voor het lozen op oppervlaktewater geen algemene regels bestaan.

tabel 1: Overzicht activiteiten en regelgeving

Activiteit met lozen

Artikel in ... Water-vergunning
Activiteitenbesluit Besluit lozen buiten inrichtingen
besluit regeling besluit regeling

Algemeen

Invulling zorgplicht 2.1 2.1

Technische voorzieningen
olie- en vetafscheiders, etc.

Hemelwater

Afvloeiend hemelwater 3.3 3.3 t/m 3.5
Op- en overslag goederen 3.31 t/m 3.40 3.39 t/m 3.55 3.13 2.16 t/m 2.25 soms

Grondwater en ander schoon water

Bodemsanering en proefbronnering 3.1 3.1
Ontwatering, bronnering 3.2 3.2
Koelwater 3.6
Spoelen van zand en zeeoogst vanaf vaartuig 3.20
Zandtransport 3.21
Oppervlaktewater terugbrengen 3.23

Biologisch afbreekbaar

Huishoudelijk afvalwater 3.4 en 3.5 3.1 t/m 3.4 3.6 2.1 t/m 2.3
Toiletwater van treinen 3.7
Militaire oefeningen 3.8
Jachthavens 4.75 en 4.78 en 4.79 en 4.85 en 3.26h t/m 3.26k 4.86 en 4.87 en 4.98 en 4.99 en 3.27m ja
Jachten 3.9
Horeca, kantines, ed.

3.131

3.103 ja
Slachten van dieren

3.134
3.135

3.105 ja
Voedingsmiddelenindustrie 3.138 en 3.139
Zuiveringtechnisch werk (RWZI) 3.5e 3.4gc
Gemeentelijk lozen 3.14 t/m 3.16

Reinigingswerkzaamheden

Werkzaamheden aan vaste objecten 3.6a en 3.6b 3.4h t/m 3.4s 3.10 en 3.11 2.4 t/m 2.15
Reinigen transportmiddel betonmortel 4.104e
Reinigen en ontsmetten dierenverblijven 3.127 ja
Wassen en spoelen bij melkwinning 3.129 ja

Industriële tankautoreiniging

- - - - ja
Reinigen en wassen van textiel 4.102 ja
Schoonmaak drinkwatervoorzieningen 3.22

Inwendig reinigen of ontsmetten

Tanks of tankwagens 4.104 ja
Voertuigen vervoer onverpakt vlees 4.104a ja
Transport van dieren 4.104b ja
Werktuigen waarin gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast 4.104c 4.104i en 4.104j ja
Veegwagens of vuilniswagens 4.104d ja

Agrarisch

Opslaan agrarische bedrijfstoffen 3.47 ja
Spuiwater luchtwassysteem 3.126 ja
Zuiveren water gietwatervoorziening 3.90
Ontijzeren grondwater 3.91
Behandelen gewassen 3.97 t/m 3.105
Aanmaken gewasbeschermingsmiddelen 3.95 ja
Telen of kweken van gewassen in een kas 3.60 t/m 3.74 3.72 t/m 3.77
Telen of kweken van gewassen in een gebouw 3.75 t/m 3.77
Telen in de open lucht 3.78 t/m 3.88 3.79 t/m 3.91

Oliehoudend

Garages, motorwerkplaatsen, tanken vaartuigen, 4.75 ja
Autodemontage 3.26c ja

Afleveren vloeibare brandstoffen, auto's, vrachtwagens en spoorvoertuigen.Tankstations

3.23 ja
Tankplaatsen voor werktuigen, bv. kranen 4.82 ja
Wassen van motorvoertuigen 3.23a t/m 3.25 3.27 t/m 3.27b 3.12 ja

Processen

Metaalbewerking 4.69a t/m 4.74

4.84

ja
Ontwikkelen en afdrukken van foto's 4.89 ja
Zeefdrukken 4.91 en 4.92 4.101 ja

Vellenoffset, rotatieoffset en flexodruk of verpakkingsdiepdruk

4.94b en 4.94c en 4.94dc en 4.94dd en 4.94dh ja

Overig

Tandheelkundige bewerkingen

3.154 ja
Laboratoria 4.123 en 4.124 4.116
Ziekenhuizen
Betonindustrie 4.74k en 4.74n
Scheepswerven
Handelingen in het oppervlaktewater 3.17 t/m 3.19 2.26
Calamiteitenoefeningen 3.24
Asverstrooiing 3.25

Noten:

Voor de sector Metalektro staan in de databank milieumaatregelen afvalwater Metalektro de BBT maatregelen voor afvalwater. De databank geldt als checklist voor het voldoen aan BBT voor afvalwater.