Lozen van biologisch afbreekbaar afvalwater


Biologisch afbreekbaar afvalwater kan op diverse plaatsen vrijkomen en behandeld worden. In een rioolwaterzuivering (RWZI) wordt stedelijk afvalwater behandeld  afkomstig van huishoudens en bedrijven.  Afvalwater van bedrijven kan men in een eigen biologische zuivering (AWZI) behandelen. Als er geen riolering aanwezig is kan huishoudelijk afvalwater behandeld  worden in een individueel systeem (IBA). Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende vormen van behandeling en het lozen daarvan. Ook vindt u informatie over de regels die daarvoor gelden.