Wet gemeentelijke watertaken

De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is een wijziging, per 1 januari 2008, van de Gemeentewet, de Wet Milieubeheer en de Wet op de Waterhuishouding. De laatste wet is vervolgens per 22 december 2009 opgegaan in de Waterwet. Hier vind u de parlementaire stukken met betrekking tot deze wetwijziging.

Met deze wetwijziging is de zorgplicht voor hemelwater en grondwater opgenomen in de Wet op de Waterhuishouding. De Wet op de Waterhuishouding is vervolgens opgegaan in de Waterwet. De formulering van de afvalwaterzorgplicht in de Wet milieubeheer is nu duidelijker: de zorgplichten.

Daarnaast is hiermee de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater opgenomen in de Wet milieubeheer, de voorkeursvolgorde. En ook de verordeningsbevoegdheid voor gemeenten ten aanzien van hemel- en grondwater: de gemeentelijke verordening. Bovendien zijn een aantal begrippen gedefinieerd in de Wet milieubeheer: begrippen.

Het dossiernummer van deze wetswijziging is: 30578 van vergaderjaar 2005-2006. De parlementaire stukken: