Proces van vermalen afvalstoffen en brengen in riolering

Er zijn logistieke en hygiënische voordelen om het bedrijfsriool als afvoerroute van materialen te gebruiken. Minder opslag van allerlei containers, minder belasting van de gangen en liften door verplaatsing van containers. Daardoor bestaat minder kans op verspreiding van ziektekiemen door de gangen.

Het vermalen van stoffen zorgt ervoor dat er meer biologisch afbreekbaar materiaal, bioplastics, wordt ontwikkeld voor verschillende toepassingen in de zorgsector. Voorbeelden zijn:

  • bedpannen
  • incontinentiemateriaal
  • verbandmateriaal
  • operatieschorten etc

Het vermalen van materiaal in plaats van spoelen van bedpo`s wordt ingegeven door hygiëne oogpunt.
Door het gebruik van biologisch afbreekbare stoffen moet de afvoer via de riolering mogelijk zijn. Dit leidt tot minder transport met afval en daardoor een kleiner risico op besmetting van patiënten in een zorgcentrum. Er zijn naast vermalen meerdere verkleiningstechnieken mogelijk om bioplastics te verkleinen, die worden onder ook onder de term vermalen geschaard.
Vanuit hygiëne opzichten wordt deze methode door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteund.
Een voordeel van een verkleiningssysteem ten opzichte van spoelsysteem is het verminderd watergebruik. De wegwerpartikelen (bioplastics) worden specifiek voor dit proces ontwikkeld. Er treedt hiermee een verschuiving van materialen en grondstoffen op.

Vermalen maar afvoer via container

Er is ook apparatuur wat afvalstoffen wel vermaalt maar waarbij het afval daarna via een container wordt afgevoerd. De afvalstoffen worden niet op het riool geloosd. Het afval wordt vermalen om te verkleinen en wordt daarna als specifek ziekenhuis afval afgevoerd. Optioneel kan het SZA ook direct worden gedecontamineerd voordat het in de afvalcontainer gaat. Voordeel van directe decontamatie is dat er bij transport in de zorginstelling minder infectierisico is.
De deconaminatie vindt plaats met stoom en druk. Vanuit de decontaminatie onstaat een afvalwaterstroom met gedecontamineerd water. Dit afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool en kan worden gezuiverd op medicijnresten.