Waterveiligheid

In de jaren '50 heeft de eerste Deltacommissie uitgangspunten en normen voor waterveiligheid ontwikkeld. De normen staan vanaf eind 2009 de Waterwet. Beleid en uitvoering staan sinds dien in het teken van het voorkómen van overstromingen door te werken aan:

  • brede duinen
  • stevige dijken
  • ruimte voor de rivieren

De relatie 'oppervlakte waterbeheer en ruimtelijke ordening' staat uitgelegd bij het thema ruimtelijke ordening.