Totaalconcept "pharmafilter"

Een voorbeeld van een initiatief om op een andere manier om te gaan met afval en afvalwater in een ziekenhuis is het systeem "Pharmafilter".
Pharmafilter is een concept wat verder gaat dan een afvalwaterzuivering die gericht is op verwijdering van medicijnresten. Dit concept wordt besproken als illustratie van de dilemma's die ontstaan.

Pharmafilter

“Het idee voor Pharmafilter is in 2008 ontstaan. De beweging van mensen en goederen tussen afdelingen creëert lange wachttijden bij de liften in het ziekenhuis. Het elimineren van een belangrijke logistieke stroom, die van de afvalcontainers, zou uitkomst bieden en riep de vraag op: “Kunnen we afval niet door het toilet spoelen?” (citaat pharmafilter)
Pharmafilter is een concept wat verder gaat dan een afvalwaterzuivering die gericht is op verwijdering van medicijnresten.

Bij het Pharmafilter-concept worden biologisch afbreekbare bedpannen en urinalen met inhoud, specifiek ziekenhuisafval en voedselrestanten verwerkt. Materialen worden vermalen en via het bedrijfsriool afgevoerd naar zuiveringsinstallatie. Nadat vaste stoffen worden gescheiden door een zeef wordt het afvalwater naar een biologische zuivering gebracht. Het slib dat ontstaat bij de zuivering wordt naar een vergistingsinstallatie gebracht. In deze vergisting vindt anaerobe afbraak van het slib plaats.

Daarbij ontstaat onder andere methaan, biogas. Het biogas wordt door gasmotor geleid. Hiermee wordt energie en warmte opgewekt. Dit wordt weer gebruikt in de zuivering. Het biologisch gezuiverde afvalwater wordt verder behandeld door een aantal zuiveringsstappen, membraanfiltratie, ozon- en koolfilterinstallatie. Met deze stappen worden de ziektekiemen en medicijnresten verder verwijderd. Door toevoeging van deze stappen voor verwijdering van deze verontreinigingen, zuivert Pharmafilter het afvalwater verder dan een gewone rioolwaterzuivering. Het gezuiverde afvalwater zou optimaforma weer door het ziekenhuis kunnen worden gebruikt.

De volgende processtappen zijn te onderscheiden:

  1. Materialen vervangen door biologisch afbreekbare materialen
  2. Vermalen afvalstoffen en afvoeren via riolering
  3. Scheiden van vaste delen
  4. Biologische zuivering
  5. Vergisten slibfractie
  6. Opvangen biogas en energieopwekking
  7. Chemische/fysische zuivering waterfractie
  8. lozen of hergebruik gezuiverd afvalwater

Het pharmafilter maakt voor de inzameling van urine en feces gebruik van wegwerpartikelen van afbreekbaar materiaal. De wegwerpartikelen (bioplastics) worden speciaal voor dit proces ontwikkeld. Er treedt hiermee een verschuiving van materialen en grondstoffen op.

Voor de logistiek binnen het ziekenhuis levert dit concept een besparing op omdat het afval niet meer in containers in de zorginstelling ingezameld wordt en door de gangen wordt vervoerd. Daarnaast levert het voordelen op voor de schoonmaak en vermindering van de risico’s voor verspreiding van ziektekiemen. Met dit systeem wordt er door een zorginstelling geen afvalwater geloosd met medicijnresten en ziektekiemen. Daarnaast wordt duurzame energie opgewekt en dat levert een kostenbesparing op voor het ziekenhuis.