Lozen van afvalwater vanuit processen

Bij vele processen komt afvalwater vrij. Hier zijn een aantal pagina's verzameld die beschrijven welke lozingseisen gesteld zijn of hoe er met afvalwater kan worden omgegaan.

Betonindustrie

Voor de productie van betonmortel en het vormgeven van betonproducten staan hier de regels voor lozingen uitgelegd. In de praktijk produceren de vormgevers van betonproducten ook hun eigen betonmortel

Mechanisch bewerken van steen

Nabewerkingshandelingen die binnen de betonproductenindustrie plaatsvinden, vallen ook onder de reikwijdte van deze voorschriften.

Metaalbewerking

Het gaat hier niet alleen over de fysische bewerking maar ook het behandelen van oppervlakken, reinigen van metalen. Wat is algemeen geregeld en wat zou in omgevingsvergunningen opgenomen kunnen worden.

Ontwikkelen en afdrukken fotografisch materiaal

Dit onderdeel gaat over het bedrijfsmatig ontwikkelen en afdrukken van foto's en  de fotografische processen bij het maken van offsetplaten.

Reinigen, lijmen en coaten van hout en kurk

Bij activiteiten  zoals het reinigen, lijmen en coaten van hout en kurk kamt afvalwater vrij. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit.

Vellenoffset, rotatieoffset en flexodruk of verpakkingsdiepdruk

Binnen de grafische industrie worden verschillende druktechnieken toegepast. Druktechnieken, zoals vellenoffset, rotatie-offset, flexodruk of verpakkingsdiepdruk.

Zeefdrukken

Zeefdrukramen worden vaak meerdere malen gebruikt. Na het drukken en vóór het strippen van het sjabloon verwijdert men de achtergebleven drukinkt. Ieder contact van dit afval met water dat later als afvalwater in de riolering geloosd zou moeten worden, moet worden vermeden.

Textiel, Lijmen, coaten of veredelen van textiel

Bij het veredelen van textiel wil men de kwaliteit van het textiel vergroten. Of aan het textiel bepaalde eigenschappen geven. Hierbij gebruikt men hulpstoffen. Het is belangrijk dat die hulpstoffen worden beoordeeld op het belastend zijn voor het milieu.

Stralen en conserveren bij scheepswerven

Activiteiten die plaatsvinden zijn onder andere het verwijderen van uitwendige aangroei, corrosie en/of oude verflagen van objecten en het aanbrengen van nieuwe verflagen en coatings op de scheepshuid.

Olieafscheider

Minerale olie is een ongewenste stof in het afvalwater. De eenvoudigste manier om olie en water te scheiden is een olieafscheider. De grote van een olieafscheider hangt af van de hoeveelheden olie en water.