Betonindustrie

De activiteiten met steen, de productie van betonmortel en betonproducten vallen onder afdeling 4.5a van het Activiteitenbesluit. Voor deze activiteiten zijn de regels voor lozingen hieronder uitgelegd.

In de praktijk produceren de vormgevers van betonproducten ook hun eigen betonmortel. Nabewerkingshandelingen die binnen de betonproductenindustrie plaatsvinden, vallen ook onder de reikwijdte van de voorschriften voor het bewerken en behandelen van natuur- of kunststeen.