Lozen van grondwater en ander schoon water

Activiteiten waarbij grondwater en ander schoon water als afvalwater vrijkomt. Het brengen van stoffen in het oppervlaktewater in het algemeen ziet de wetgeving als lozen. Ook als er sprake is van schoon water is er sprake van lozen volgens de Waterwet.

Naast de getoonde activiteiten zijn er nog wel meer activiteiten waarbij schoonwater vrijkomt bijvoorbeeld:

  • Spoelen van zand en zeeoogst vanaf een vaartuig
  • Zandtransport
  • Oppervlaktewater terugbrengen