Homepage

Homepage

Nieuws

Waterschappen bereiden zich voor op veranderend klimaat

27 november 2015De code oranje die het KNMI afgeeft, bevestigt dat de waterschappen zich niet voor niets inspannen om Nederland klimaatbestendig te maken.

Initiatief voor gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis over quaggamosselen

26 november 2015Op een aantal plekken in Nederland is de aanwezigheid van de recent geïntroduceerde quaggamossel doorslaggevend voor de aanwezige waterkwaliteitsveranderingen.

Start aanbrengen kleilaag zijtak Twentekanaal

25 november 2015Rijkswaterstaat start met het herstellen van de bodem van de zijtak van het Twentekanaal om het kwelprobleem aan te pakken. De aannemer is begonnen met de voorbereidingen. Daarna beginnen ze spoedig met het aanbrengen van vloeibare klei op de bodem van het kanaal.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water.

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Laag water in beek [Foto]

Nieuw: Waterkwantiteit

Nieuw op de website is het onderwerp Waterkwantiteit. Onderwerpen als verzilting, droogte en wateroverlast komen hier aan bod.

 

Helpdesk Water