Homepage

Homepage

Nieuws

Onderzoek gestart naar de effectiviteit en eigenschappen van langsdammen

3 juli 2015Deltares gaat samen met Rijkswaterstaat, de universiteiten van Delft, Wageningen en Nijmegen en belangenorganisaties voor de beroepsvaart en (sport)visserij de eigenschappen en de effecten onderzoeken van de herinrichting van de Waal met langsdammen.

Agrariërs mogen zelf stuwen bedienen

2 juli 2015Waterschap Scheldestromen geeft stukje waterbeheer uit handen. Per 1 juli 2015 is het voor agrariërs mogelijk om bij hun percelen particuliere stuwen aan te leggen om zo zelf het waterpeil te kunnen sturen in secundaire en tertiaire waterlopen. 

Aanhoudende droogte, voldoende water in Rijn en Maas

1 juli 2015Ook de komende twee weken zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen goed voorbereid op aanhoudend warm en droog weer.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Laag water in beek [Foto]

Nieuw: Waterkwantiteit

Nieuw op de website is het onderwerp Waterkwantiteit. Onderwerpen als verzilting, droogte en wateroverlast komen hier aan bod.

 

Helpdesk Water