Homepage

Homepage

Nieuws

Evacuatiewebsite 'Overstroom ik' gelanceerd

29 september 2014Om de inwoners van Nederland meer bewust te maken van het risico op overstromingen en hen te leren wat ze moeten doen bij een overstroming hebben Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio’s en de waterschappen een aantal producten ontwikkeld.

Zeegrasdata in Nationale Databank

24 september 2014Dankzij FLORON zijn alle gegevens van het zeegrasmeetnet van Rijkswaterstaat nu ontsloten via het uitvoerportaal van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en de Verspreidingsatlas.

Nederlandse subsidie voor innovatief model voor overstromingsrisico’s

23 september 2014Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt dit jaar een half miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een overstromingsmodel. Het online model, Aqueduct, moet in beeld brengen hoe kwetsbaar laaggelegen gebieden zijn voor overstromingen.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Banner, Water in kaart

Water in kaart 2014

Water in kaart geeft de laatste stand van zaken weer rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland.

 

Helpdesk Water