Homepage

Homepage

Nieuws

ILT en NVWA controleren op antifoulings

17 april 2015De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de komende maanden controles uit bij fabrikanten, importeurs en distributeurs (inclusief detailhandel) die antifouling - aangroeiwerende verfsystemen voor schepen – aanbieden en verkopen.

Geplande windparken op zee in beeld

16 april 2015In 2023 moeten windparken op zee vijf miljoen Nederlandse huishoudens van stroom voorzien. Het kabinet heeft gekozen voor een beperkt aantal grote windparken in plaats van meerdere kleine windparken. Het kabinet heeft een visualisatie laten ontwikkelen waarin is te zien hoe de windparken op zee er uit komen te zien.

Webinar 'Dijken op veen'

15 april 2015Op basis van veldproeven, softwareanalyses, laboratorium- en modelonderzoek heeft kennisinstituut Deltares in samenwerking met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een verbeterde reken- en ontwerpmethode voor dijken op veen opgesteld.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

uitkijken over zee vanaf terras [foto]

Nationaal waterplan

Het Nationaal Waterplan en alle bijbehorende documenten liggen terinzage. Tot en met 22 juni 2015 is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

 

Helpdesk Water