Homepage

Homepage

Nieuws

Rijkswaterstaat lanceert Vegetatielegger

16 oktober 2014Op 16 oktober heeft Rijkswaterstaat de eerste versie van de Vegetatielegger vastgesteld. Een nieuw instrument dat helpt bij het onderhoud van begroeiing in onze uiterwaarden. 1.200 terreineigenaren en natuurbeheerders werkten mee aan deze Vegetatielegger tijdens een online consultatieronde.

Handleiding beheer van sloten

16 oktober 2014Nederland is rijk aan sloten. Samen zijn ze maar liefst 300.000 kilometer lang. De sloten zijn onmisbaar voor de aan- en afvoer van water en vormen een geliefd onderdeel van ons karakteristieke polderlandschap. Voor een ecologisch beheer van sloten is onlangs een handleiding verschenen.

Getij keert terug in de Grevelingen

13 oktober 2014Op de Grevelingen komt er weer eb en vloed. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook weer eb en vloed. Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Banner, Water in kaart

Water in kaart 2014

Water in kaart geeft de laatste stand van zaken weer rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland.

 

Helpdesk Water