Homepage

Homepage

Nieuws

Beheer en onderhoud door grote grazers

26 maart 2015Rijkswaterstaat heeft op een aantal plaatsen in Stadsblokken-Meinerswijk het maaiveld verlaagd. Hierdoor daalt bij hoogwater het water op de Nederrijn met 7 centimeter en is het achterliggende gebied beter beschermd tegen overstromingen. Om de nieuwe inrichting in vorm te houden is onderhoud nodig.

Wereldnatuur is te bewapenen tegen klimaatsverandering

25 maart 2015Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, vervuiling en boskap.

Unieke zeegrasvondst bij Afsluitdijk

24 maart 2015Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om groot zeegras in de Waddenzee te herintroduceren. Groot was daarom de opwinding toen onderzoekers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee vorige week twee stukken groot zeegras opvisten aan de Waddenkant van de Afsluitdijk tussen het monument en Breezanddijk.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

uitkijken over zee vanaf terras [foto]

Nationaal waterplan

Het Nationaal Waterplan en alle bijbehorende documenten liggen terinzage. Tot en met 22 juni 2015 is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

 

Helpdesk Water