Homepage

Homepage

Nieuws

Inventarisatie bronnen van microplastics verschenen.

30 oktober 2014Deze verkennende inventarisatie van het RIVM beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken.

Opwarming van de Waddenzee leidt tot minder schelpdieren.

30 oktober 2014Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie schelpdieren in de Waddenzee heel groot zijn. De roofvijanden van jonge schelpdieren als krabben en garnalen zijn dan juist minder talrijk.

Film ontwikkeling Dijkringtoets

22 oktober 2014Een film over de ontwikkeling van dit toetsinstrumentarium is onlangs op de landelijke toetsdag getoond. Op onze website kunt u deze film nogmaals bekijken.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Banner, Water in kaart

Water in kaart 2014

Water in kaart geeft de laatste stand van zaken weer rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland.

 

Helpdesk Water