Homepage

Homepage

Nieuws

Kwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2013

1 september 2014In 2013 was van de onderzochte zwemwaterlocaties 91% van de binnenwateren en 97% van de kustwateren veilig voor de gezondheid van de zwemmer volgens de normen van de vigerende zwemwaterrichtlijn.

Jaarlijkse kansenscan én een waterinnovatieprijs

29 augustus 2014Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil kansrijke kennis en innovaties voor projecten/programma vroegtijdig in beeld hebben en benutten en doet dit via een kansenscan. De Unie van Waterschappen reikt jaarlijks de "Waterinnovatieprijs" uit aan de meest innovatieve waterprojecten.

Test waterberging

26 augustus 2014Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden testte gisteren het waterbergingsgebied polder Hooge Boezem in Haastrecht.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Banner, Water in kaart

Water in kaart 2014

Water in kaart geeft de laatste stand van zaken weer rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland.

 

Helpdesk Water