Homepage

Homepage

Nieuws

Twee vliegen in één klap

24 april 2014Betere bereikbaarheid en waterberging in één uniek project. Door samenwerking kunnen we een mooi resultaat bereiken waar de hele omgeving van mee profiteert

Veel overtredingen bij onkruidbestrijding

23 april 2014Gewasbeschermingsmiddelen vormen een belangrijke bron voor verontreiniging van het oppervlaktewater. Dit is schadelijk voor het leven in en om sloten en beken en brengt drinkwater van vee in gevaar.

Water in openbare ruimtes moet gezonder

22 april 2014Promotieonderzoek naar de gezondheidsrisico's van water in de openbare ruimte. Contact met water van bedriegertjes en fonteinen, regenwater op straat en water in wadi's brengt risico's met zich mee. Hoe kunt u deze beperken?

Uitgelicht

handboek water banner

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Water in kaart

Water in kaart 2014

Water in kaart geeft de laatste stand van zaken weer rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland.

 

Helpdesk Water