Homepage

Homepage

Nieuws

Nieuw van de Helpdesk Water - Vijf jaar Waterwet

26 november 2014In deze uitgave van de Helpdesk Water worden vragen en antwoorden uit de praktijk in begrijpelijke taal uitgelegd. Het is de tweede keer dat de Helpdesk Water in eigen beheer een boekje uitgeeft over deze praktijkvragen.

Waterschap blijft eigenaar tochten

25 november 2014Stroken grond langs oevers die door bodemdaling en bewerking van de grond langs tochten zijn ontstaan, worden geen eigendom van de grondgebruiker. Dat zegt het vonnis van de rechtbank over het proefproces dat is gestart om duidelijkheid te scheppen voor agrariërs die geconfronteerd werden met de aanleg van duurzame oevers.

Start compenserende maatregelen Kierbesluit

21 november 2014Op 20 november heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de officiële starthandeling verricht voor de Compenserende Maatregelen van het Kierbesluit.

Uitgelicht

Banner, Handboek Water

Handboek Water

Hier vindt u het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer".

Banner, Water in kaart

Water in kaart 2014

Water in kaart geeft de laatste stand van zaken weer rond de grote projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland.

 

Helpdesk Water