Applicaties en modellen

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Alle applicaties zijn verplaatst naar IPLO Applicaties en Modellen

De applicaties van het Software Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium zijn nog wel beschikbaar op de Helpdesk Water.