Klimaatadaptatie

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich daarop voorbereiden. De omgeving aanpassen en je voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn: dijken verstevigen, rivieren verbreden en steden en dorpen voorzien van meer groen.

Wat merken we van klimaatverandering?

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hitte, wateroverlast en droogte. Bovendien neemt het risico op overstromingen toe en daalt de bodem. De Klimaateffectatlas laat met behulp van kaarten zien hoe het klimaat in Nederland verandert.

Waarom is klimaatadaptatie belangrijk?

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de veiligheid en de economie. Als we niets doen levert dat tot 2050 tussen de 77.5 en 173.6 miljard euro aan klimaatschade op. Om dat te voorkomen, moeten we onze bebouwde en landelijke gebieden klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Iedereen kan daaraan bijdragen: overheden, bedrijven en inwoners.

Klimaatverandering levert naast risico’s ook een aantal kansen op. Zo zullen er nieuwe recreatiemogelijkheden ontstaan en zullen bepaalde gewassen beter groeien in een warmer klimaat. Door ons voor te bereiden op het nieuwe klimaat, kunnen we deze kansen beter benutten.

Hoe pakken we klimaatadaptatie in Nederland aan?

In Nederland hebben we de ambitie om uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Hiervoor is een nationale aanpak nodig, waarbij klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel is van beleid en uitvoering. Die aanpak gebeurt vanuit twee programma’s: het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA)

Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is hier onderdeel van en bevat het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staan concrete acties en doelen.  Overheden werken in 45 werkregio’s met elkaar samen aan zeven ambities:

Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is de overkoepelende Nederlandse strategie op het gebied van klimaatadaptatie. Deze strategie uit 2016 beschrijft de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor verschillende sectoren in Nederland. Met behulp van de NAS-adaptatietool zijn de gevolgen van klimaatverandering visueel gemaakt. Daarnaast zet de NAS de koers uit om deze gevolgen aan te pakken. Het programmateam NAS heeft deze koers vertaald naar plannen en acties in het uitvoeringsprogramma 2018 - 2019. Evaluatie van de NAS kan leiden tot een nieuwe update en een nieuw uitvoeringsprogramma.

Waar vind je meer informatie over klimaatadaptatie?

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Heb je een vraag over klimaatadaptatie? Stel deze gerust via de helpdesk.