Crisismanagement Water

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Bij extreme situaties door (dreiging van) overstroming, watertekort en waterverontreiniging komen de Landelijke Coördinatiecommissies van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN (Watermanagementcentrum Nederland)) in actie. Door tijdig, actueel en gericht informatie over de verwachte toestand van het water te verschaffen, helpt het WMCN waterbeheerders en bestuurders de waterproblemen het hoofd te bieden. Hiervoor stellen zij een zogenaamd landelijk waterbeeld op.

Met dit landelijk waterbeeld geven de landelijke coördinatiecommissies advies aan waterbeheerders en veiligheidsregio’s over te nemen maatregelen, zoals:

 • sluiten van keringen bij overstromingsdreiging
 • instellen van dijkwachten
 • voorbereiden op evacuaties
 • opzetten van waterpeilen voor voorraadvorming bij watertekort
 • bestrijden van verontreiniging om milieueffecten te beperken
 • informeren van drinkwaterbedrijven, zodat zij bij een waterverontreiniging innamepunten kunnen sluiten

3 landelijke coördinatiecommissies

Het Watermanagementcentrum Nederland bestaat uit 3 landelijke coördinatiecommissies:

 • Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO (Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging))
  De LCO speelt een rol bij het vroegtijdig waarschuwen van Nederland voor verhoogde overstromingkansen en het informeren over de bedreigde gebieden.
 • Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling)). De LCW komt in actie als er sprake is van droogte en een lage waterafvoer van rivieren.
 • Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water (LCM (Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water))
  De LCM komt in actie bij een melding van een chemische, biologische of nucleaire waterverontreiniging. Bijvoorbeeld bij een lozing die de waterkwaliteit ernstig in gevaar kan brengen.