Waterbodemonderzoek

Een waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van het te baggeren of ontgraven materiaal is ongeacht de aanleiding voor een ingreep in de waterbodem, (bijna) altijd noodzakelijk. De informatie is nodig om te kunnen bepalen:

  • welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. De resultaten van een waterbodemonderzoek moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd;
  • welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt (zie bestemmen van grond en baggerspecie). hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigenschappen van belang

We gaan hier in op:

Databeheer

Voor het beheer informatie voor waterbodem- en baggerprojecten maakt RWS gebruikt van het centrale informatiesysteem WAB*info. Binnen RWS is afgesproken dat (waterbodem)gegevens die worden geleverd door adviesbureaus en laboratoria moeten voldoen aan een bestandsformat dat direct kan worden ingelezen in WAB*info. Dit wordt standaard in de uitvragen van RWS opgenomen.