Waterveiligheid

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie over Waterveiligheid.

Waterkeringen

IM140516IV004 Afsluitdijk_3317

Nederland kent een uitgebreid stelsel van primaire en regionale waterkeringen.

Kust

Zandmotor - Foto: Rijkswaterstaat

De Nederlandse kust beschermt ons land tegen de zee. Daarnaast verandert het klimaat en daal de bodem.

HWBP

Dijkversterking - Foto: Tineke Dijkstra

Doel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is om de primaire waterkeringen die in deze derde toetsronde zijn afgekeurd, te versterken.

Rivier

Rivier Maas - Foto: Joop van Houdt

We kunnen het gedrag van de Nederlandse rivieren alleen goed begrijpen, en de rivieren goed beheren, door ze te beschouwen als onderdeel van gehele, grensoverschrijdende stroomgebieden.

Crisismanagement

Demontabele kade bij hoog water in Venlo - Foto: Tineke Dijkstra

Bij overstroming, watertekort en waterverontreiniging komen de Landelijke Coördinatiecommissies van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN (Watermanagementcentrum Nederland)) in actie.