Monitoring

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

In Nederland houden tientallen instanties zich bezig met het verzamelen van gegevens over de toestand van de rijks- en regionale wateren. Die informatie wordt gebruikt voor de evaluatie van landelijk beleid en voor de rapportages waarmee Nederland aan Europese verplichtingen voldoet. Het belang van onderling vergelijkbare en uitwisselbare meetinformatie is dus groot. Dat betekent dat de monitoring van de Nederlandse wateren een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten voor de opzet en uitvoering van monitoringprogramma's moeten delen.


Links