Monitoring

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Op de IPLO-website staat de actuele informatie over monitoring.