Europese Richtlijn Overstromingsrisico's

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. In 2009 zijn de vereisten vanuit de richtlijn in de Waterwet opgenomen.

EU-ROR en de Nederlandse aanpak

Organisatie en planning van het implementatieproces ROR

Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

Overstromingsrisicobeheerplannen

Internationale samenwerking

Bevoegde Autoriteiten