Software Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium

Beheerders van primaire waterkeringen moeten iedere twaalf jaar beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De methode en regels die ze daarbij moeten gebruiken, zijn vastgelegd in een wettelijk instrumentarium.
De huidige beoordelingsronde is in 2017 van start gegaan en voor iedere ronde wordt het instrumentarium geactualiseerd.

De goedgekeurde en actuele (onder)delen van het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium kunt u op deze pagina, in onderstaand overzicht, terugvinden.


Helpdesk Water wordt Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
Per 1 juli 2023 komt de Helpdesk Water te vervallen.
Kijk op de IPLO website voor de actuele informatie.

Beoordelingsmethodiek

Voor meer inhoudelijke informatie over de beoordelingsmethodiek en een uitgebreide beschrijving van de release notes, verwijzen we u graag door naar een andere pagina.
Klik hiervoor op onderstaande link: