Waterkwantiteit

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Water en ruimte.

Waterkwantiteit is het hebben van de juiste hoeveelheid water op het juiste moment op de juiste locatie. De juiste hoeveelheid water kan per gebied verschillen, dit heeft met de gebruikersfuncties te maken die in gebieden voorkomen.

Een gebied kan meerdere functies bevatten, waardoor er een juiste afstemming nodig is tussen regionale beheerders en de gebruikers. Dit wordt vastgelegd in waterakkoorden, peilbesluiten en verdelingsafspraken. Zodra de afspraken er liggen moet het onder de juiste omstandigheden beheerd worden. Beheer van zo’n gebied kan doormiddel van gemalen, stuwen en (spui)sluizen.

Beheersmaatregelen zijn nodig om bijvoorbeeld de waterveiligheid te kunnen garanderen, het waterpeil op niveau te houden en om een goede waterkwaliteit te kunnen behouden. Echter kan dit niet altijd, er bestaan situaties waarin beheersmaatregelen niet mogelijk zijn of afgeraden worden. Deze situaties worden ook wel de extreme situaties genoemd. In zo’n situatie treedt er een verdringingsreeks en komt er een landelijk coördinatiecommissie waterverdeling bijeen (LCW).

De LCW maakt bij watertekorten een verdeling van het beschikbare Rijkswater onder sectoren die daarvan afhankelijk zijn. Voorbeelden van deze sectoren zijn de land- en tuinbouwsector, de scheepvaartsector en natuurbeheer. LCW heeft formeel geen besluitvormende rol, maar geeft advies aan de directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Het beheer is per regio en situatie anders. Om hiervan een duidelijk overzicht te verkrijgen is Rijkswaterstaat met haar partners bezig om een Instrument te ontwikkelen waarin de benodigde gegevens weergegeven worden. Dit Instrument wordt het “Instrument voor het waterpeilbeheer” genoemd, ook wel het IWP.

Naast het hebben van de juiste hoeveelheid water op het juiste moment op de juiste locatie, wordt er ook doelgericht, doormiddel van een trits, gewerkt aan het voorkomen van wateroverlast en watertekort. De trits die bij het beheer hiervan wordt gebruikt is: vasthouden, bergen en afvoeren.