Programma's en projecten

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Over de volgende programma's en projecten vindt u meer informatie:

Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Ruimte voor de rivier

Het programma maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger en biedt de regio tegelijkertijd kansen om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen.

Veiligheid Nederland in Kaart

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseert de huidige overstromingsrisico's in Nederland. Met een innovatieve methode koppelt het overstromingskansen aan de overstromingsgevolgen uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers.

Onderzoek Piping

Wat is piping, welk onderzoek wordt er uitgevoerd en wat zijn de ontwikkelingen die betrekking hebben op piping?


Downloads