Waterbodems

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie over Waterbodems.

Dit onderwerp is onderverdeeld naar de volgende thema's:

  • aanleiding voor ingrepen in de waterbodem. Hier wordt toegelicht waarom ingrepen in de waterbodem plaatsvinden.
  • wet-en regelgeving. Hier wordt een overzicht gegeven van relevante wet- en regelgeving voor ingrepen in de waterbodem.
  • waterbodemonderzoek. Gaat in op de methoden die er zijn om de waterbodemkwaliteit vast te stellen en de waterbodemkwaliteit te beoordelen.
  • baggeren. Geeft informatie over baggertechnieken, de eisen die worden gesteld aan deze technieken en de controle hiervan.
  • bestemmen van baggerspecie. Gaat in op verspreiden, tijdelijke opslag, direct toepassen, toepassen na verwerking en storten in depots.
  • Archief. Hier zijn studies en rapporten over waterbodems te vinden.