Gestelde vragen

Het thema Waterveiligheid bij de Helpdesk Water is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat en de STOWA. De helpdesk beantwoordt technische vragen over waterveiligheid, met name in het kader van Foto Stuw Drieltoetsing, ontwerp, beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen.

Vragen aan de Helpdesk Water

De meest interessante vragen en bijbehorende antwoorden (over het onderwerp Waterveiligheid) die gesteld zijn aan de Helpdesk Water, zijn nu ook ontsloten op de website. Aan de linker kant kunt u in dit onderdeel op "Vragen aan de Helpdesk" klikken. Hier vindt een een overzicht van alle relevante en actuele vragen en antwoorden, gesteld aan de Helpdesk Water.