Primaire keringen

De ligging en de bijbehorende veiligheidsnormen (de dijktrajecten) van de primaire waterkeringen zijn beschreven in het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW). Deze is via het Waterveiligheidsportaal te raadplegen en is tevens beschikbaar als Open Data in de vorm van een webservice (wfs).

Het NBPW is opgebouwd uit twee bronbestanden:

  • de normtrajecten (begin- en eindcoördinaten) met de veiligheidsnorm. Deze zijn in de Waterwet opgenomen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGRW) is hiervan bronhouder;
  • de ligging van de waterkering (lijn). Hiervan zijn de waterkeringbeheerders bronhouder. Het Informatiehuis Water beheert het NBPW in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu conform het beheerproces zoals beschreven in het Draaiboek Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans (pdf, 1.4 MB).
  • Meer informatie over het NBPW is via het Waterveiligheidsportaal te vinden. Ook kan hiervoor contact worden opgenomen met de Servicedesk IHW.
  • Het NBPW is hét bronbestand waarmee de waterkeringbeheerder de beoordeling uitvoert en de basis waarop versterkingsprojecten kunnen worden aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.