Gebruiksfuncties water

Nederland is een waterrijk land. We hebben grote rivieren en kanalen, meren, de zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de Waddenzee. Door de eeuwen heen hebben we geleerd hoe we ons land kunnen beschermen tegen wateroverlast. Een aantal warme zomers heeft ons geleerd dat we ook moeten nadenken over het gebruik van water in droge perioden.
Ons oppervlaktewater water heeft een aantal belangrijke gebruiksfuncties.

Alle gebruiksfuncties van water in een tekening

Omdat we ook volgende generaties willen laten genieten van een veilig en welvarend Nederland moeten de waterbeheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) rekening houden met ontwikkelingen op het gebied van klimaat en zorgen voor een duurzaam waterbeheer. In de waterplannen, die gemaakt worden door onze waterbeheerders worden de functies van ons watersysteem vastgelegd.

Oppervlaktewater water heeft ook een aantal belangrijke maatschappelijke functies. Denk hierbij aan het gebruik van water voor:
  • scheepvaart,
  • visserij,
  • recreatieve doeleinden zoals zwemwater,
  • de bereiding van drinkwater,
  • koelwater of proceswater voor de industrie en landbouw,
  • winnen van delfstoffen,
  • natuur.