Ecologie: Maatregelen & Effecten

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Ecologie maatregelen en effecten

In de Nederlandse wateren worden vele maatregelen genomen, zowel in de chemie als in de biologie als in de fysica van systemen. Bij een aantal van deze maatregelen is of wordt het effect op levensgemeenschappen gemonitord. De resultaten en conclusies van deze effectmetingen zijn in het verleden voor meren goed gedocumenteerd, ook voor natuurvriendelijke oevers is een dossier bijgehouden en er is een evaluatie geweest van de nevengeulen in de Rijntakken.