Regionale waterkeringen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Regionale keringen

Een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is aangewezen op basis van een provinciale verordening en / of is opgenomen in de legger / keur van het waterschap. Daaronder vallen zowel de ‘natte’, bijvoorbeeld kades langs boezemwateren, als de ‘droge’ waterkeringen zoals langs de regionale rivieren.

Onder regionale waterkeringen vallen zowel de ‘natte’, bijvoorbeeld kades langs boezemwateren, als de ‘droge’ waterkeringen zoals langs de regionale rivieren.