Watervergunning algemeen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd.
De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor meer informatie over de Vergunning milieubelastende activiteit.