Vragen en antwoorden

De Waterwet is de basis voor beheer en uitvoering van de belangrijkste watertaken. De Waterwet gaat uit van integraal beheer van het hele watersysteem: het samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

Met name over de samenhang van de verschillende onderdelen van de Waterwet en de nieuwe organisatie van het waterbeheer heerst nog veel onduidelijkheid. In de praktijk levert dit dan ook veel vragen op.

De vragen zijn overzichtelijk ingedeeld in de volgende categorieën.

Let op !
De Helpdesk Water heeft de vragen zo goed mogelijk beantwoord. Aan de antwoorden kunt u echter geen rechten ontlenen.