Voorlichting en communicatie

Tijdens en vlak na de invoering van de Waterwet is er veel aan voorlichting gedaan om de uitvoering in de praktijk te vergemakkelijken. Ook hebben veel deskundigen geschreven over de Waterwet.

Maar vragen blijven er natuurlijk altijd en om daarop een antwoord te vinden kunt u gebruik maken van onderstaande mogelijkheden:

Overzicht mogelijkheden

Een vraag & antwoord rubriek Zodat u wellicht snel uw antwoord kunt vinden.
Het online Handboek Water Dit is een immer groeiend juridisch naslagwerk.
Het boekje 'Vijf jaar Waterwet, van vraag tot antwoord (pdf, 3.5 MB)' Een nieuwe editie van vragen en antwoorden over de praktijk van de Waterwet.
Het boekje 'De Waterwet: van vraag tot antwoord' (pdf, 7.8 MB) Hierin vindt u 101 vragen en antwoorden over de praktijk van de Waterwet.
Factsheet Waterwet: projectplan of watervergunning (pdf, 123 kB) Uitleg wanneer een projectplan van toepassing is of wanneer juist een watervergunning nodig is.
Werken met de Waterwet Een juridische leidraad voor Rijkswaterstaat

Antwoord op uw vraag nog niet gevonden? Stel dan uw vraag aan de Helpdesk Water (zie rechterkolom).