Economische instrumenten

Zoals in het rapport Kostenterugwinning van waterdiensten staat beschreven, voldoet de financiering van het waterbeheer in Nederland al decennia lang aan het vervuiler/gebruiker betaalt principe, en leveren de gebruikers van de waterdiensten een adequate bijdrage in de kosten. Om te zien of de huidige manier van financiering effectiever, efficiënter en rechtvaardiger zou kunnen, zijn de afgelopen jaren verschillende verkennende studies uitgevoerd waarbij is gekeken naar de inzet van andere of aanpassingen van bestaande instrumenten, en naar ervaringen in het buitenland. Deze studies worden op deze pagina kort beschreven en kunnen tevens worden gedownload.