De maatschappelijk-economische consequenties van het gebruik van economische instrumenten

De introductie van economische instrumenten heeft niet alleen juridische consequenties, maar kan ook bredere sociaal economische gevolgen hebben.
In sommige gevallen blijken deze ertoe te kunnen leiden dat bepaalde economische instrumenten minder aantrekkelijk worden dan op voorhand was gedacht.